Преглед на файлове

Create .pep8speaks.yml

tags/v2.1
Brian Hopkins преди 2 години
committed by GitHub
родител
ревизия
bc6404f2f6
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .pep8speaks.yml

+ 2
- 0
.pep8speaks.yml Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
pycodestyle:
max-line-length: 100 # Default is 79 in PEP8

Зареждане…
Отказ
Запис