The equivalent of my dots for dom0 - a config script to set everything up.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
ketudb d90b314cc1
Initial README
3 år sedan
README.md Initial README 3 år sedan
qubes-dom0-config.tgz Add tarball 3 år sedan
qubes-dom0-config.tgz.asc Add GPG signature for binary package 3 år sedan

README.md

qubes-dom0-config

From dom0:

### Fetch signing key
$ qvm-run --pass-io personal "curl https://ketudb.github.io/pubkey.asc" | gpg --import
### Fetch git tarball
$ qvm-run --pass-io personal "curl https://git.mania.systems/ketudb/qubes-dom0-config/archive/2019.09.25.tar.gz" >/tmp/dom0-git.tgz
### Extract and enter directory
$ cd /tmp && tar -zxf dom0-git.tgz && cd qubes-dom0-config
### Verify tarball
$ gpg --verify qubes-dom0-config.tgz.asc qubes-dom0-config
### If okay, extract and install.
$ tar -zxf qubes-dom0-config.tgz && cd qubes-dom0-config && bash setup.sh

Then reboot, and restore backups of templates.